Päivitetty 15.03.2024

Pakottava kontrolli

Pakottavassa kontrollissa on kyse vallankäytöstä ja tarpeesta hallita toista ihmistä ja tämän elämää. Pakottava kontrolli on jatkuvaa ja vaikeasti ennakoitavaa toimintaa. Teknologialla on usein suuri rooli sen toteuttamisessa.

Pakottavassa kontrollissa tekijä pyrkii hallitsemaan kokijan elämää, ajattelua ja arkea, kuten esimerkiksi ajankäyttöä, nukkumista, liikkumista, syömistä, asumista, pukeutumista, kodinhoitoa, rahaa, lääkkeiden käyttöä, lemmikkeihin liittyviä asioita, sosiaalisia suhteita, uskonnon harjoittamista ja lasten kasvattamista.

Pakottavan kontrollin toimintatavat voivat koostua lukuisista kontrolloinnin muodoista, kuten fyysisestä väkivallasta, taloudellisesta väkivallasta, seksuaaliväkivallasta ja väkivallan uhasta. Uhkaukset voivat olla joko suoria tai niin hienovaraisia, että ainoastaan kokija oivaltaa niiden merkityksen.

Tekijän asettamien rangaistusten avulla ja kokijan oikeuksia rajoittamalla tekijä pakottaa kokijan noudattamaan omaa tahtoaan. Kokija noudattaa tekijän asettamia vaihtelevia sääntöjä, koska pelkää niiden rikkomisesta aiheutuvia seurauksia. Tämä kierre voi normalisoida väkivaltaa ja kontrollia kokijalle.

Näin pakottavan kontrollin seurauksena kokija joutuu alisteiseen asemaan ja usein muuttaa omaa käyttäytymistään minimoidakseen kontrollin ja siitä aiheutuvan kärsimyksen.

Pakottavan kontrollin toteuttamistavat ovat useimmiten tarkkaan suunniteltuja ja harkittuja, mutta vaikeita ennakoida

Tekijä pitää itse tekojaan oikeutettuna ja pyrkii saamaan niillä itselleen henkilökohtaista hyötyä. Monimuotoisilla toimintatavoilla tekijä pyrkii eristämään kokijan, rajaamaan hänen toimintamahdollisuuksiaan ja elinpiiriään sekä estämään avun saamisen.

Yksittäiset, kontrolloivat teot liittyvät usein laajaan kokonaisuuteen. Ne saattavat näyttäytyä ulkopuolisille tavanomaisina ja merkityksettöminä, vaikka voivat olla kokijalle pelkoa tuottavia sekä syvästi haavoittavia.

Ottamalla yhteyttä Nollalinjalle saat apua pakottavan kontrollin kokemuksiin ja uhkaan.

Gaslighting / Mielen sumuttaminen

Gaslighting (mielen sumuttaminen) -termillä viitataan erityisesti lähisuhteessa tapahtuvaan tarkoitukselliseen harhauttamiseen ja manipulointiin siten, että kokija alkaa epäillä kokemansa, muistinsa ja ajatustensa todenmukaisuutta. Tyypillisesti kokija alkaa kyseenalaistamaan myös omaa mielenterveyttään.