Päivitetty 04.07.2024

Taloudellinen väkivalta

Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti.

Tyypillisesti taloudellinen väkivalta on parisuhteessa ilmenevä väkivallan muoto, mutta sitä voi esiintyä myös muissa lähisuhteissa ja se voi kohdistua esimerkiksi lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan. Taloudellinen väkivalta ei ole riippuvainen fyysisestä kontaktista, ja se voi jatkua myös suhteen päättymisen jälkeen. Taloudellinen väkivalta on usein yhteydessä muihin lähisuhdeväkivallan muotoihin, mutta se voi myös esiintyä ilman muunlaista väkivaltaa.

Taloudellista väkivaltaa on esimerkiksi:

 • toisen rahankäytön valvominen ja kontrollointi (esim. kaikkien tulojen ja menojen kontrollointi, kuittien tai ostosten vaihtorahojen vaatiminen)
 • yhteisistä raha-asioista päättäminen yksin
 • itsenäisen rahankäytön estäminen (esim. yhteisen pankkitilin hallinnointi, ruokarahan antaminen, määrittäminen, mihin saa käyttää rahaa, pakottaminen toisen rahojen antamisesta omaan käyttöön)
 • taloudellisen päätöksenteon estäminen
 • toisen painostaminen omien ostosten tai laskujen maksamiseen
 • asiakirjojen väärentäminen
 • omaisuuden varastaminen tai rikkominen
 • omaisuuden jakamiseen ja ositukseen liittyvä uhkailu tai niiden pitkittäminen
 • yhteisten varojen manipulointi (esim. yhteisen omaisuuden kätkeminen ja siirtäminen omaan hallintaan tai toisen osapuolen ulottumattomiin)
 • elatusmaksujen maksamisesta kieltäytyminen
 • toisen työnteon häiriköiminen, työssäkäynnin tai opiskelun rajoittaminen tai töihin pääsyn hankaloittaminen
 • taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen.

Ottamalla yhteyttä Nollalinjalle saat apua taloudellisen väkivallan kokemuksiin ja uhkaan.

Lue lisää: Taloudellinen väkivalta (THL)