Fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta ilmenee henkilön ruumiillisen koskemattomuuden tahallisena loukkauksena. Sitä voi olla esimerkiksi:

  • lyöminen
  • potkiminen
  • töniminen
  • kuristaminen
  • raapiminen
  • ravistelu
  • ampuma- tai teräaseen käyttäminen
  • esineiden käyttäminen vahingoittamiseen ja kivun tuottamiseen
  • edellä mainituilla asioilla uhkaileminen.

Fyysinen väkivalta liittyy usein muihin väkivallan muotoihin. Esimerkiksi seksuaaliväkivalta voi sisältää monenlaista fyysistä väkivaltaa.

Vaikka fyysinen väkivalta nousee usein esiin lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä keskusteluissa, voi sen tunnistaminen olla vaikeaa. Fyysisen väkivallan tekoja ja seurauksia saatetaan vähätellä, jos niistä ei ole jäänyt näkyviä jälkiä. Minkäänlainen väkivalta ei ole kuitenkaan hyväksyttävää.

Fyysisen väkivallan seuraukset

Fyysisestä väkivallasta voi seurata esimerkiksi kipua, mustelmia, hiusten lähtöä, palovammoja, haavoja, murtumia ja pahimmillaan se voi johtaa kuolemaan. Lisäksi väkivaltakokemukset ja pelko väkivallasta voivat aiheuttaa monenlaisia fyysisiä oireita kuten särkyjä, vatsavaivoja, puutumista, sydämen tykytystä ja huimausta.

Myös psyykkiset seuraukset ovat tavanomaisia väkivaltaa kokeneilla henkilöillä. Niitä voivat olla esimerkiksi masennus, itsetuhoiset ajatukset, epätoivon tunteet, ahdistus, hermostuneisuus, aloitekyvyttömyys, paniikkioireet, toimintakyvyn ja muistin heikkeneminen.

Väkivallan tekijä voi syyttää toista käyttäytymisestään, vaikka on itse päätynyt käyttämään väkivaltaa. Väkivalta on aina tekijän oma valinta, eikä väkivallan kokija ole vastuussa toisen tekemästä väkivallasta.

Ottamalla yhteyttä Nollalinjalle saat apua fyysisen väkivallan kokemuksiin ja uhkaan.