Fyysinen väkivalta

Fyysinen väkivalta on yleensä se väkivallan muoto, joka tulee ensimmäisenä mieleen puhuttaessa väkivallasta. Silti fyysisenkin väkivallan tunnistaminen voi olla vaikeaa.

Moni on sanonut, ”sehän vain läimäytti”, ja ei ole tunnistanut tätä väkivallaksi. Fyysinen väkivalta voi olla myös lyömistä, potkimista, tönimistä, heittämistä, kuristamista, polttamista sekä esineiden käyttämistä vahingoittamiseen ja kivun tuottamiseen.

Fyysinen väkivalta liittyy usein muihin väkivallan muotoihin. Esimerkiksi seksuaalinen väkivalta voi sisältää myös monenlaista fyysistä väkivaltaa. Mikään fyysinen väkivalta ei ole hyväksyttävää. Fyysinen väkivalta on aina rikos.

Lue lisää seksuaalisesta väkivallasta

Fyysisen väkivallan seuraukset

Fyysisestä väkivallasta voi seurata kipua, mustelmia, hiusten lähtöä, palovammoja, haavoja, murtumia ja muita seurauksia. Lisäksi väkivalta ja pelko siitä voivat aiheuttaa monenlaisia fyysisiä seurauksia, kuten särkyjä, vatsavaivoja, ruuansulatushäiriöitä, puutumista, sydämen tykytystä ja huimausta.

Myös psyykkiset seuraukset ovat tavanomaisia. Niitä voivat olla masennus, itsemurha-ajatukset, epätoivon tunteet, ahdistuminen, hermostuneisuus, aloitekyvyttömyys, paniikkihäiriöt ja muistin heikkeneminen. Väkivaltatilanteessa ihminen voi menettää toimintakykynsä ja tulla täysin puolustuskyvyttömäksi.

Sinusta voi tuntua siltä, ettei kukaan ulkopuolinen voi auttaa. Moni Nollalinjalle soittanut on kuitenkin kertonut saaneensa apua jo yhdestä puhelusta.

Nollalinjalta apua fyysisen väkivallan kokemuksiin tai uhkaan

Nollalinjalle p. 080 005 005 voit soittaa, jos olet kohdannut tai joutunut pelkäämään minkäänlaista fyysistä väkivaltaa tai uhkaava tilannetta. Nollalinjan ammattilaisten kanssa voit keskustella täysin luottamuksellisesti ja nimettömän. Soittaminen on ilmaista.