Henkinen väkivalta

Henkinen väkivalta ilmenee henkilön psyykkisen hyvinvoinnin tahallisena vahingoittamisena. Lähisuhdeväkivallan kokemuksiin liittyy lähes aina henkistä väkivaltaa.

Henkistä väkivaltaa voi olla esimerkiksi:

 • alistaminen
 • arvostelu
 • nimittely
 • kontrollointi
 • sosiaalisen kanssakäymisen ja läheisten henkilöiden tapaamisen rajoittaminen
 • voimakas mustasukkainen käyttäytyminen
 • eristäminen
 • nukkumisen estäminen
 • tavaroiden hajottaminen
 • lemmikkieläinten vahingoittaminen
 • edellä mainituilla asioilla uhkailu.

Henkistä väkivaltaa on myös itsemurhalla uhkaaminen, vankilaan tai psykiatriseen hoitoon joutumisella uhkailu sekä toisen jatkuva syyttäminen asioista, joita tämä ei ole tehnyt.

Henkisen väkivallan tunnistaminen on usein vaikeaa. Henkisen väkivallan tunnistamista voi vaikeuttaa se, että tekijä saattaa käyttäytyä ystävällisesti ja kohteliaasti muiden läheisten seurassa, mutta muuttua aivan toisenlaiseksi, kun paikalla ei ole ulkopuolisia.

Miten erottaa henkinen väkivalta riitatilanteesta?

Jokaisella on oikeus kertoa omat mielipiteensä tasa-arvoisesti ja ilman pelkoa. Lähisuhteissa tapahtuvat erimielisyydet kuuluvat elämään, mutta minkäänlainen väkivalta ei. Erimielisyys ja riitely ovat tilanteita, joissa kumpikin osapuoli voi vapaasti ja tasaveroisesti kertoa omat mielipiteensä ja näkökulmansa. Jos tilanteessa joutuu olemaan varuillaan, pelkäämään tai kokee tilanteen uhkaavaksi ja itsensä alistetuksi on kyse väkivallasta.

Henkisen väkivallan seuraukset

Lähisuhdeväkivalta aiheuttaa usein väkivaltaa kokeneelle häpeän ja syyllisyyden tunteita. Väkivallan kokija voi hävetä tilannetta niin omasta kuin puolisonsa puolesta.

Henkisen väkivallan kokijan minäkuva voi vääristyä tai korvautua väkivallan tekijän luomalla minäkuvalla. Tekijä tarjoaa näkemyksen, jonka mukaan väkivallan kohde on avuton, pärjäämätön ja heikko ihminen, joka tarvitsee väkivallan tekijää elämästä selvitäkseen. Väkivallan kokija voi siten väkivallan jatkuessa menettää vähitellen yhteyden tarpeisiinsa, tunteisiinsa ja tahtoonsa.

Myös monet psyykkiset seuraukset, kuten masennus, itsetuhoiset ajatukset, epätoivon tunteet, ahdistus, hermostuneisuus, aloitekyvyttömyys, paniikkioireet, toimintakyvyn ja muistin heikkeneminen, ovat tavanomaisia väkivaltaa kokeneilla henkilöillä.

Väkivallan tekijä voi syyttää toista käyttäytymisestään, vaikka on itse päätynyt käyttämään väkivaltaa. Väkivalta on aina tekijän oma valinta, eikä väkivallan kokija ole vastuussa toisen tekemästä väkivallasta.

Ottamalla yhteyttä Nollalinjalle saat apua henkisen väkivallan kokemuksiin ja uhkaan.