På svenska

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor

Ska man tåla psykiskt våld?
Måste man tiga om sexuellt våld?
Kan ett slag ses som ett misstag?

Nej.
Välj Nollinjen. Ring eller samtala med yrkespersoner i Nollinjens chatt.

Vi lyssnar på dig och ger dig professionell hjälp.
Dygnet runt, under årets alla dagar.
Du kan ringa gratis och anonymt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.

Nollinjen hjälper:

  • kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld
  • alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation
  • närstående till personer som blivit utsatta för våld
  • yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet

Att ringa Nollinjen är gratis. När du ringer Nollinjen får du samtala om din situation, dina erfarenheter och rädslor med vår personal. De som svarar på Nollinjen är yrkespersoner som lyssnar och ger dig stöd och råd i din svåra situation. Nollijens telefonnummer är 080 005 005. Du kan samtala med yrkespersoner också i Nollinjens chatt måndag till onsdag kl. 9-15 och torsdag till fredag kl. 14-20.

Du behöver inte berätta ditt namn då du ringer. Personalen ser inte heller ditt telefonnummer, varken under eller efter samtalet. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Du kan samtala med personalen på finska, svenska eller engelska. Nollinjen betjänar också med hjälp av tolk på åtta främmande språk (arabiska, dari, spanska, farsi, somaliska, sorani, thai, ryska) som förekommer allmänt i Finland. Tolkningstjänsten erbjuds dygnet runt och är avgiftsfri för den som ringer. Anvisningar för telefontolkning och information på alla tolkningsspråk om våld i nära relationer, Nollinjen och skyddshemmen hittar du i rullgardinsmenyn under jordklotssymbolen uppe till höger.

Nollinjens chatt är öppen måndag till onsdag kl. 9-15 och torsdag till fredag kl. 14-20 

Utöver hjälptelefonen kan du samtala med yrkespersoner också i Nollinjens chatt. Chatten är öppen måndag till onsdag kl. 9-15 och torsdag till fredag kl. 14-20. När chatten är öppen syns den i popupfönstret i webbsidans nedre kant. Jourhavande kan ta emot en begränsad mängd chattdiskussioner åt gången.

Läs mer om Nollinjen

Skyddshem


Ge respons på Nollinjen.