Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivallassa on kyse seksuaalisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden loukkauksesta. Turvallisuuden tunteeseen kuuluu keskeisesti luottamus, joka rikotaan häirinnän ja väkivallan teoissa.

Seksuaaliväkivalta on erityisen traumatisoivaa, koska ihmisen seksuaalisuutta loukattaessa loukataan koko ihmisyyttä. Seksissä teot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja tuottavat mielihyvää, mutta seksuaaliväkivallassa teot ovat vallan- ja voimankäyttöä ja aiheuttavat pelkoa.

Seksuaaliväkivalta aiheuttaa kokijalle syyllisyyttä ja häpeää ja siten myös salailua, jonka vuoksi apua ei aina uskalleta hakea ja pyytää. Väkivalta on aina tekijän syy ja vastuu siitä kuuluu tekijälle. Mikään tilanne tai mitkään valinnat eivät oikeuta käyttämään väkivaltaa toista ihmistä kohtaan.

Seksuaaliväkivalta voi kohdistua keneen tahansa, mutta useimmin se kohdistuu naisiin. Seksuaaliväkivalta on usein lähisuhdeväkivaltaa, mutta seksuaaliväkivallan tekijä voi olla myös väkivallan kokijalle tuntematon. Nollalinjalta saat tukea ja keskusteluapua myös seksuaaliväkivallan kokemuksiin.

Apua seksuaaliväkivallan uhreille Seri-tukikeskuksesta

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö kaikille yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Tukikeskukseen voi tulla matalalla kynnyksellä itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Rikosilmoituksen teko ei ole ehtona tukikeskukseen hakeutumiselle, vaikka ilmoituksen tekemiseen kannustetaankin ja siinä tarvittaessa autetaan.

Seri-tukikeskus tarjoaa oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea, psykologista neuvontaa ja tarvittaessa terapiaa tai terapiaan ohjaamista.

Seri-tukikeskuksia on Suomessa jo useilla paikkakunnilla, päivittyvä lista yhteystietoineen löytyy osoitteesta www.thl.fi/seri.