Farsi / فارسی

و خانه‌های امن به قربانیان خشونت خانگی (Nollalinja) ارایه کمک توسط نُلّالینیا

و خانه‌های امن برای کلیه قربانیان خشونت خانگی یا کسانی که در معرض تهدید خشونت خانگی هستند کاملا  (Nollalinja) خدمات نُلّالینیا
رایگان می‌باشند. حتی موقعی که مطمئن نباشید آیا خود یا نزدیکان شما مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، می‌توانید کمک درخواست
.کنید

منظور از خشونت خانگی اتفاقاتی است که حین آنها کسی نسبت به شریک زندگی فعلی یا سابق خود، فرزند خود یا فرزند همسرش، والدین
خود، سایر خویشاوندان نزدیک یا دیگر نزدیکان خود مرتکب خشونت می‌شود. خشونت نسبت به زنان عبارت است از تهدید، مجبور
.یا سلب آزادی به خاطر جنسیت، چه در زندگی عمومی باشد یا در زندگی خصوصی

خشونت می‌تواند به عنوان مثال حرف‌های زشت، حسادت و تعصب، محبوس کردن، شکستن اسباب و لوازم، تماس‌های مکرر نامطلوب و
تهدید به خشونت باشد. خشونت‌های فیزیکی مثلا کتک زدن، هل دادن، فشردن گلو، سوزاندن و لگد زدن هستند. خشونت جنسی
کارهایی از قبیل تحقیر جنسی، مجبور کردن به برقراری رابطه جنسی و تجاوز کردن هستند. خشونت اقتصادی مثلا این است که شخص
ناچار شود عموما برای خرید مایحتاج معمول خانواده پول تقاضا کند، به او فشار وارد شود تا پول قرض بگیرد، نحوه پول خرج کردن او
.تحت نظر گرفته شود، استفاده از حساب بانکی کنترل شود و یا کارت بانکی غیرفعال کرده شود

نُلّالینیا

.شماره تلفن نُلّالینیا ۰۰۵ ۰۰۵ ۰۸۰۰ است

نُلّالینیا خدمات تلفنی برای کمک به همه کسانی است که در معرض خشونت خانگی هستند یا کسانی که تهدید به خشونت خانگی شده باشند و
.همچنین زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. همچنین نزدیکان فرد می‌توانند با نُلّالینیا تماس بگیرند

نُلّالینیا

 • تمامی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته فعال است
 • خدمات تلفنی آن رایگان است

تماس تلفنی شما با ما

 • کاملا محرمانه تلقی خواهد شد
 • ناشناس خواهد ماند
 • نیازی نیست که نام خود را بیان کنید
 • تماس تلفنی در قبض تلفن دیده نخواهد شد
 • شماره تلفن شما توسط نُلّالینیا دیده نخواهد شد

در نُلّالینیا افرادی که در مسایل خدمات اجتماعی و بهداشتی تخصص و تجربه دارند به تماس شما پاسخ می‌گویند. کارکنان نُلّالینیا به
.صحبت‌های شما گوش خواهند کرد و شما را حمایت و راهنمایی خواهند کرد

ترجمه تلفنی

،نُلّالینیا به این زبان‌ها ترجمه تلفنی فراهم می‌کند: روسی، عربی، فارسی، دری، سومالی و سورانی. کارکنان نُلّالینیا به زبان‌های فنلاندی
.سوئدی و انگلیسی صحبت می‌کنند

اگر به ترجمه تلفنی احتیاج دارید در ابتدای تماس، نام زبانی را ذکر کنید که می‌خواهید ترجمه به آن زبان انجام شود. نام زبان مورد نظر
را چندین بار تکرار کنید تا کارکنان نُلّالینیا متوجه شوند باید ترجمه را به چه زبانی سفارش دهند. تلفن را قطع نکنید و منتظر بمانید تا
.ارتباط با مترجم تلفنی برقرار شود. انتظار نهایتا ۱۰ دقیقه طول خواهد کشید

تلفن ناشناس و ترجمه تلفنی

در نُلّالینیا کسی نمی‌تواند ببیند که از چه شماره‌ای تماس می‌گیرید بنابرین نمی‌توان از نُلّالینیا با شما تماس گرفت. وقتی تلفن می‌کنید نیازی
.نیست که نام خود را به پرسنل نُلّالینیا یا مترجم اظهار کنید

اگر مشکوک هستید که مترجم را می‌شناسید، می‌توانید تلفن را قطع کنید بدون این‌که دلیل این کار را بگویید و بعد دوباره با نُلّالینیا تماس
.بگیرید. کارکنان نُلّالینیا مترجم دیگری خواهند گرفت

خانه‌های امن برای قربانیان خشونت خانگی

خانه‌های امن به کسانی که تهدید به خشونت خانگی یا قربانی آن شده باشند، کمک می‌کنند. صرف‌نظر از این که چه روزی از هفته است یا
ساعت چند است همیشه می‌توانید از خانه امن درخواست پذیرش کنید. برای ساکن شدن در خانه امن نیازی به برگه ارجاعیه از جایی ندارید
و خدمات رایگان هستند. پیش از رسیدن، می‌توانید با خانه امن تماس بگیرید یا در صورت نیاز می‌توانید بدون تماس قبلی هم به خانه امن
.مراجعه کنید. می‌توانید از هر خانه امنی که مایل بودید درخواست پذیرش کنید

اطلاعات تماس خانه‌های امن

پرسنل خانه‌های امن آموزش دیده‌اند تا به کسانی که خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، خدمات ارایه کنند. می‌توانید تنها یا همراه فرزندان
خود به خانه امن بیایید. هم بزرگسالان و هم کودکان در خانه امن در رابطه با خشونتی که تجربه کرده‌اند کمک دریافت خواهند کرد. در
خانه امن، اتاق اختصاصی خودتان، خوراک، ملحفه‌ها و لوازم بهداشتی ضروری را دریافت می‌کنید. خانه‌های امن برای کمک کردن به
.شما می‌توانند از خدمات مترجمین بهره بگیرند

خانه‌های امن

 • تمامی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته فعال هستند
 • رایگان هستند
 • صرف‌نظر از سن و جنسیت به همه کسانی که تهدید به خشونت خانگی یا قربانی آن شده باشند، کمک می‌کنند
 • محلی برای زندگی در اختیار شما قرار می‌دهند و همچنین حمایت و مشاوره برای وضعیتی که در آن هستید ارایه می‌کنند