Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM)

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella (Female Genital Mutilation, FGM, ympärileikkaus) tarkoitetaan tytön tai naisen ulkoisten sukuelinten poistamista tai vahingoittamista ilman lääketieteellistä syytä. Se on yksi kunniaan liittyvän väkivallan muodoista ja usein silpomisella pyritäänkin suojelemaan tytön koskemattomuutta ja kunniallisuutta.

Mikään uskonto ei opeissaan vaadi tytön sukuelinten silpomista, mutta erilaiset uskonnon tulkinnat ylläpitävät ajatusta silpomisen tarpeellisuudesta. Myös erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset syyt ylläpitävät perinnettä. Perinne on sitä harjoittavissa yhteisöissä usein arvostettu ja tarpeelliseksi koettu.

Yleisin silpomisikä on 0–15 vuotta. Silpomista harjoitetaan eri puolilla maailmaa, yleisimmin joissakin Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maissa. Sukuelinten silpomisesta aiheutuvat terveyshaitat vaihtelevat riippuen tekijästä, tekotavasta, toimenpiteen laajuudesta ja vallitsevista olosuhteista.

Silpominen voi aiheuttaa kipua, verenvuotoa, tulehduksia, virtsaamisvaikeuksia, arpeutumisen aiheuttamia vaivoja ja muita myöhemmin elämässä ilmeneviä pitkäaikaisia haittoja kuten seksuaalisuuteen, raskauteen ja synnytykseen liittyviä ongelmia. Silpomistapahtuma voi olla hyvin traumaattinen ja siitä voi aiheutua erilaista psyykkistä haittaa. Silpomisen läpikäyneen oireita voidaan helpottaa avaus- ja korjausleikkauksella, joita on Suomessa saatavana julkisesta terveydenhuollosta.

Silpominen voidaan tulkita Suomen rikoslain perusteella rangaistavaksi teoksi ja tekijä voi saada siitä tuomion. Lapseen kohdistunut silpominen tai sen uhka on lastensuojelun ja poliisin selvitettävä asia. Suomessa asuvan tytön vieminen ulkomaille silvottavaksi on laitonta. Tekijä voidaan saattaa vastuuseen myös aiemmin tapahtuneesta silpomisesta.

Ottamalla yhteyttä Nollalinjalle saat apua tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kokemuksiin ja uhkaan.