Päivitetty 15.03.2024

Kunniaan liittyvä väkivalta

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllistä väkivaltaa, jossa perhe, suku tai yhteisö kontrolloi väkivaltaisesti yksilöä. Kunniaan liittyvällä väkivallalla tarkoitetaan yleisesti kunnian säilyttämiseksi tai sen palauttamiseksi tehtyä väkivaltaa, jossa yhteisö katsoo, että jokin epäilty tai todellinen käyttäytyminen aiheuttaa häpeää yhteisölle. Taustalla on usein epätasa-arvoinen ja miesvaltainen arvomaailma.

Erityisesti tytöt ja naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (LHBTI) kuuluvat sekä uskontokunnista ja yhteisöistä eroon pyrkivät ovat riskissä joutua kunniaan liittyvän väkivallan uhriksi. Myös poikiin ja miehiin voi kohdistua kunniaan liittyvää väkivaltaa.

Väkivallan tekijöitä voi olla useita eri paikkakunnilla ja maissa, jolloin uhka voi olla ylirajaista. Uhri ei aina edes tiedä, kuka tai ketkä ovat väkivallan takana. Kunniaan liittyvä väkivalta on aina jossain määrin yhteisön sisällä hyväksyttyä ja väkivallalla halutaan antaa yhteisölle viesti kunnian puolustamisesta. Yhteisön jäsenet voivat painostaa toisiaan käyttämään väkivaltaa, esimerkiksi suvun vanhemmat voivat painostaa poikia kontrolloimaan sisariansa. Näin tekijä saattaa jossain määrin olla itsekin uhri.

Kuten lähisuhdeväkivalta, kunniaan liittyvä väkivalta voi jäädä piiloon, koska uhri voi pitää väkivaltaa normaaliin elämään kuuluvana eikä ota sitä itse puheeksi. Uhri saattaa suojella tekijää, jos tämä kuuluu hänen lähipiiriinsä. Kunniaan liittyvä väkivalta on useammin tapahtumasarja kuin yksittäinen teko. Se on jatkuvaa, pakottavaa kontrollia.

Ottamalla yhteyttä Nollalinjalle saat apua kunniaan liittyvän väkivallan kokemuksiin ja uhkaan.