Thai / ไทย

Nollalinja
และบ้านพักฉุกเฉินจะคอยช่วยเหลือผู้ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

Nollalinja (น่ลล่ะลิ่นย่ะ) และ บ้านพักฉุกเฉินเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับทุกคนที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และมีความเสี่ยงในการประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณหรือบุคคลใกล้ชิดของคุณประสบกับความรุนแรงหรือไม่เช่นกัน

ความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หมายถึง เหตุการณ์ที่บุคคลใช้ความรุนแรงต่อคู่ครองในปัจจุบันหรือคู่ครองในอดีต ต่อลูก หรือลูกของคู่ครอง ต่อพ่อแม่ หรือกับญาติสนิทคนอื่น ๆ หรือ บุคคลใกล้ชิดคนอื่น ๆ ของเขา การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงหมายถึง การข่มขู่ทางเพศ การบังคับหรือทำให้สูญเสียอิสรภาพทั้งในที่สาธารณะหรือชีวิตส่วนตัว

ความรุนแรง อาจจะเป็น การด่าว่า ความหึงหวงที่รุนแรง การทำให้ปลีกแยกตัวออกมา การทำลายสิ่งของ การติดต่อมาซ้ำ ๆ โดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องการ และการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง ความรุนแรงทางร่างกาย คือ การตี การผลัก การบีบคอ การเผาหรือการใช้ความร้อนทำร้าย และการเตะ เป็นต้น ความรุนแรงทางเพศ เช่น การดูถูกทางเพศ การบังคับให้ร่วมกิจกรรมทางเพศ และการข่มขืน เป็นต้น ความรุนแรงทางการเงิน คือ การที่บุคคลจำต้องขอเงินเพื่อไปใช้ในการจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานในครอบครัว การบังคับให้เป็นหนี้ การควบคุมการใช้เงิน การควบคุมการใช้บัญชีธนาคาร และการยึดบัตรธนาคารออกไปจากการใช้งาน เป็นต้น

Nollalinja

หมายเลขโทรศัพท์ของ Nollalinja คือ 080 005 005

Nollalinja
เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงทุกคนที่ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หรือผู้ที่ประสบกับความเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และบุคคลใกล้ชิดก็สามารถโทรศัพท์มาที่ Nollalinja ได้ด้วย

Nollalinja

 • เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
 • เป็นบริการทางโทรศัพท์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์จากคุณสำหรับเรานั้น

 • จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับทั้งหมด
 • ไม่ต้องระบุชื่อ
  • คุณไม่จำเป็นต้องบอกชื่อของคุณ
  • การพูดโทรศัพท์จะไม่ปรากฎในใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์
  • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่ปรากฎที่ Nollalinja

ผู้รับโทรศัพท์ที่ Nollalinja คือผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมและสาธารณสุขมืออาชีพที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ ผู้รับโทรศัพท์ที่ Nollalinja จะรับฟัง ให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำแก่คุณ

การแปลทางโทรศัพท์

Nollalinja มอบบริการแปลทางโทรศัพท์ในภาษาต่อไปนี้: รัสเซีย อราบิค เปอร์เซีย ดารี โซมาเลีย โซรานี ไทย สเปน ผู้รับโทรศัพท์ที่ Nollalinja พูดภาษาฟินนิช สวีดิช และ อังกฤษ

เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้การแปลทางโทรศัพท์ ให้แจ้งเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการให้มีการแปล ตั้งแต่ช่วงแรกของการพูดคุยโทรศัพท์ ให้พูดชื่อภาษานั้น ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ผู้รับโทรศัพท์ที่ Nollalinja สามารถเข้าใจว่าจะต้องสั่งล่ามแปลภาษาเป็นภาษาอะไร ให้คุณถือสายรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถติดต่อล่ามทางโทรศัพท์ได้ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที

การพูดโทรศัพท์โดยไม่ระบุชื่อ และ การแปลทางโทรศัพท์

ที่ Nollalinja จะไม่แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณติดต่อเข้ามา ดังนั้น Nollalinja จะไม่สามารถติดต่อกลับไปหาคุณได้ เมื่อคุณโทรศัพท์มา คุณไม่จำเป็นต้องบอกชื่อของคุณแก่เจ้าหน้าที่ของ Nollalinja และล่าม

หากคุณสงสัยว่าคุณอาจจะรู้จักกับล่าม คุณสามารถวางสายโทรศัพท์ได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผล และโทรศัพท์กลับมาที่ Nollalinja อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะติดต่อหาล่ามคนใหม่ให้คุณ

บ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

บ้านพักฉุกเฉินเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หรือผู้ที่เสี่ยงในการประสบกับความรุนแรง คุณสามารถเข้ารับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉินได้โดยไม่คำนึงถึงวันหรือเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบนำส่งไปยังบ้านพักฉุกเฉิน และ บริการของบ้านพักฉุกเฉินจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถโทรศัพท์ไปที่บ้านพักฉุกเฉินก่อนการเดินทางของคุณ หรือหากจำเป็นก็สามารถไปที่บ้านพักฉุกเฉินโดยไม่ต้องโทรศัพท์ไปก็ได้ คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่บ้านพักฉุกเฉินที่ไหนก็ได้

รายละเอียดการติดต่อของบ้านพักฉุกเฉิน (ลิงค์)

เจ้าหน้าที่ของบ้านพักฉุกเฉินเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในการเผชิญกับผู้ประสบกับความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คุณสามารถมาที่บ้านพักฉุกเฉินเพียงคนเดียวหรือกับลูก ๆ ของคุณ ที่บ้านพักฉุกเฉิน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะได้รับความช่วยเหลือต่อประสบการณ์ความรุนแรงที่พวกเขาประสบ ที่บ้านพักฉุกเฉินคุณจะมีห้องส่วนตัว อาหาร ผ้าปูที่นอน และ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยตามจำเป็นสำหรับไว้ใช้เป็นการส่วนตัว ที่บ้านพักฉุกเฉินสามารถใช้บริการล่ามแปลภาษาในการให้ความช่วยเหลือแก่คุณ

บ้านพักฉุกเฉิน

 • เปิดบริการ 24 ชม.
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยไม่คำนึงถึงอายุและเพศ
 • สร้างความมั่นคงด้านที่พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาต่อสถานการณ์ของคุณ

Suomeksi

Nollalinja ja turvakodit lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden apuna

Nollalinjan ja turvakodit ovat täysin maksuttomia palveluja kaikille lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille. Voit hakea apua myös silloin, kun et ole varma oletko sinä tai läheisesi kokenut väkivaltaa.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan niitä tapahtumia, joissa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa lasta, vanhempaansa, muuta lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan. Naisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan sukupuoleen perustuvaa uhkaamista, pakottamista tai vapaudenriistoa julkisessa tai yksityisessä elämässä.

Väkivalta voi olla esimerkiksi haukkumista, voimakasta mustasukkaisuutta, eristämistä, tavaroiden hajottamista, toistuvia epätoivottuja yhteydenottoja ja väkivallalla uhkaamista. Fyysistä väkivaltaa ovat esimerkiksi lyöminen, töniminen, kuristaminen, polttaminen ja potkiminen. Seksuaalista väkivaltaa ovat esimerkiksi seksuaalinen halventaminen, pakottaminen seksuaaliseen kanssakäymiseen ja raiskaus. Taloudellista väkivaltaa on esimerkiksi se, että joutuu yleensä pyytämään rahaa perheen perushankintoihin, painostetaan ottamaan velkaa, vahditaan rahankäyttöä, kontrolloidaan pankkitilin käyttöä ja otetaan pankkikortti pois käytöstä.

Nollalinja

Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005.

Nollalinja on auttava puhelin kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille ja väkivaltaa kokeneille naisille. Myös läheiset voivat soittaa Nollalinjaan.

Nollalinja on

 • auki 24/7
 • maksuton puhelinpalvelu

Puhelusi meille on

 • täysin luottamuksellinen
 • anonyymi
  • Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi.
  • Puhelu ei näy puhelinlaskussa.
  • Puhelinnumerosi ei näy Nollalinjassa.

Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Nollalinjan päivystäjät kuuntelevat, tukevat ja neuvovat sinua.

Puhelintulkkaus

Nollalinja tarjoaa puhelintulkkausta seuraavilla kielillä: venäjä, arabia, farsi, dari, somali, sorani, thai, espanja. Nollalinjan päivystäjät puhuvat suomea, ruotsia ja englantia.

Kun tarvitset puhelintulkkausta, kerro puhelun alussa kieli, jolla toivot tulkkausta. Toista kieli useamman kerran, jotta Nollalinjan päivystäjä ymmärtää millä kielellä tilaa tulkkauksen. Odota sitten puhelimessa, kunnes päivystäjä saa yhteyden puhelintulkkiin. Se kestää korkeintaan 10 minuuttia.

Anonyymi puhelu ja puhelintulkkaus

Nollalinjassa ei nähdä numeroa mistä soitat, joten Nollalinjalta ei voida soittaa sinulle takaisin. Soittaessasi sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi Nollalinjan päivystäjälle eikä tulkille.

Mikäli epäilet tuntevasi tulkin, voit katkaista puhelun kertomatta syytä ja soita uudelleen Nollalinjaan. Päivystäjä pyytää tulkiksi eri henkilön.

Turvakodit lähisuhdeväkivallan uhreille

Turvakodit auttavat lähisuhteissa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. Voit hakeutua turvakotiin päivästä ja kellonajasta riippumatta. Turvakotiin ei tarvitse lähetettä ja palvelu on ilmaista. Voit soittaa turvakotiin ennen tuloasi, tai tarvittaessa voit mennä turvakotiin myös soittamatta. Voit hakeutua mihin turvakotiin tahansa.

Turvakotien yhteystiedot (linkki)

Turvakotien henkilökunta on koulutettu kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Voit tulla turvakotiin yksin tai lasten kanssa. Turvakodissa aikuiset ja lapset saavat apua väkivallan kokemuksiinsa. Turvakodissa saat käyttöösi oman huoneen, ruokaa, liinavaatteet ja välttämättömät hygieniatuotteet. Turvakodit voivat hyödyntää tulkkipalveluja sinua auttaessaan.

Turvakodit

 • auki 24/7
 • maksuton
 • lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille iästä ja sukupuolesta riippumatta
 • turvattua asumista sekä tukea ja neuvontaa tilanteeseesi