Päivitetty 18.01.2024
Perhe turvakodissa, en familj i skyddshem, a family at a shelter

Skyddshem

Ett skyddshem ger skydd och hjälp åt den som upplevt våld eller hot om våld. Skyddshemmen är öppna dygnet runt hela året.

  • Om du varit med om våld i ett nära förhållande eller i familjen kan du uppsöka ett skyddshem.
  • Våldet behöver inte vara fysiskt, utan också hot om våld är ett skäl att uppsöka skyddshem.
  • Skyddshemmen är avsedda för personer i alla åldrar och av alla kön.
  • Skyddshemmet är gratis för dig.
  • Ingen remiss krävs, du kan gå till vilket skyddshem som helst.
  • Vid behov kan du komma till skyddshemmet utan att uppge ditt namn.

Vad är våld?

Kontakta gärna skyddshemmet först per telefon

Du kan ringa det skyddshem som ligger närmast dig eller Nollinjen, tfn 080 005 005, om du har frågor kring din situation. Via Nollinjen får du hjälp i olika frågor som gäller närståendevåld och information om skyddshemmen.

Kontaktinformation till skyddshemmen
Information om Nollinjen

I skyddshemmen får du krishjälp och stöd med praktiska ärenden

Personalen på skyddshemmen är utbildad för att bemöta dem som upplevt närståendevåld.

Ett skyddshem ger dig skydd från våldet och hjälp att få slut på våldet. Att bli offer för eller bevittna våld är ofta traumatiserande för såväl vuxna som barn. Skyddshemmet ger möjlighet att gå igenom upplevelserna och känslorna i en trygg miljö. I skyddshemmet får du också råd i juridiska frågor och kring praktiska arrangemang.

Även barn får hjälp i skyddshemmet för det våld de har upplevt.

Packa med dig personliga tillhörigheter

I skyddshemmet får du ett eget rum. Du får också mat, sängkläder och nödvändiga hygienartiklar.

Om du har möjlighet att lugnt ta dig till skyddshemmet, kan du packa med dig kläder och andra nödvändiga saker, såsom mediciner, identitetshandling, bankkoder. Packa även med nödvändiga saker till dina barn om du har dem med dig till skyddshemmet. Det är till exempel bra att ta med sig ett kramdjur, kläder som lämpar sig olika väder och barnets eventuella mediciner.

På skyddshemmet

Du kan så långt det är möjligt gå till jobbet från skyddshemmet, och barnen kan delta i dagvården eller skolan. Skyddshemspersonalen hjälper dig att ordna praktiska saker.

På skyddshemmet kan du i lugn och ro fundera över din situation och tillsammans med skyddshemspersonalen göra praktiska arrangemang för att ordna din framtid.

Klientrelationen i skyddshemmet är konfidentiell och personalen har tystnadsplikt.

Efter tiden på skyddshemmet

Skyddshem är avsedda att vara kortvariga tillflyktsorter, men hur länge perioden på ett skyddshem varar beror alltid på klientens situation. Vanligtvis varar vistelsen på skyddshem omkring två veckor.

På skyddshemmet får du hjälp att ordna för livet efter skyddshemsvistelsen. Skyddshemmet samarbetar med berörda myndigheter.


Startsidan (på svenska)
Vad är våld?
Frågor och svar
Om Nollinje
Material